"Τα όμορφα λόγια ο κάθε ένας μπορεί να τα πεί το θέμα είναι ποιός τα κάνει πράξεις."
(via adiozbitchachos)

(via alwaysaprincess-28)

"Where am I when I’m not in reality or in my imagination?"
Nostalgia (1983) dir. by Andrei Tarkovsky (via mjalt)

(Source: violentwavesofemotion, via somewhereonthemoon28)

hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡
hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡
summertime-sadness22:

replay-ur-life:

swee-t—-n-othing:

 


(y)
hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡
hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡
"Eye contact: how souls catch fire."
Yahia Lababidi, Aphorisms   (via lostintheharmonies)

(Source: seabois, via exeis-matares-file)

+
Instagram